Cyngor Cymuned
LLANDYSUL

 

Cymraeg

Llandysul Community Council Badge of office

LLANDYSUL
Community Council

 

English

Agendas and Minutes

12/12/2022: Cyfarfod mis Rhagfyr - December meeting
Agenda 12/12/2022
Drafft Cofnodion mis Tachwedd - Draft Minutes for November

Rhoddir rhybudd drwy hyn bod Cyfarfod Misol o’r Cyngor uchod i’w gynnal yn Ysgol Bro Teifi, Llandysul ar 12 Rhagfyr 2022 am 7.00yh. Mae'r cyfarfod yn "hybrid" ac os hoffech ymuno â'r cyfarfod gan ddefnyddio Zoom, mae'r manylion ar yr agenda.

Notice is hereby given that a Monthly Meeting of the above Council will be held at Ysgol Bro Teifi, Llandysul on Monday, 12 December 2022 at 7.00pm. This is a hybrid meeting and if you wish to join the meeting using Zoom, details are on the agenda.


10/10/2022: Cofnodion Cyfarfod / Minutes of the Meeting 10/10/2022
Cofnodion Cyfarfod / Minutes of the Meeting 10/10/2022
Adroddiad Heddlu - Dyfed Powys Police Report Oct 2022


12/09/2022: Wedi ei ohirio Mis Medi - September 2022 Postponed.


11/07/2022: Cofnodion 11/07/2022 Meeting
Lawrlwythwch y Cofnodion 11/07/2022. Download the Minutes 11/07/2022 Meeting


13/06/2022: Cofnodion 13/06/22 Meeting
Cofnodion 13/06/22 Meeting


09/05/2022: Cofnodion Cyfarfod / Minutes of the Meeting 09/05/2022
Cofnodion Cyfarfod / Minutes of the Meeting 09/05/2022


11/04/2022: Cofnodion Cyfarfod / Minutes of the Meeting 11/04/2022
Lawrllwytho'r Cofnodion Cyfarfod / Download the Minutes of the Meeting 11/04/2022


14/03/2022: Cofnodion Cyfarfod / Minutes of the Meeting 14/03/2022
Lawrlwytho'r Cofnodion Cyfarfod / Download the Minutes of the Meeting 14/03/2022


14/02/2022: Cofnodion Cyfarfod / Minutes of the Meeting 14/02/2022
Lawrlwytho'r Cofnodion Cyfarfod / Download the Minutes of the Meeting 14/02/2022


10/01/2022: Cofnodion Cyfarfod / Minutes of the Meeting 10/01/2022
Lawrlwytho'r Cofnodion Cyfarfod /Download the Minutes of the Meeting 10/01/2022


13/12/2021: Cofnodion Cyfarfod / Minutes of the Meeting 13/12/2021
Cyllideb - Budget 2021-22
Cofnodion Cyfarfod / Minutes of the Meeting 13/12/2021


08/11/2021: Cofnodion Cyfarfod / Minutes of the Meeting 08/11/2021
Cofnodion Cyfarfod / Minutes of the Meeting 08/11/2021


See all Minutes

Top of page

News

Notice of Audit Financial Year End 31/03/22

Notice of date appointed for the exercise of electors’ rights.
Llandysul Community Council
Financial year ended 31 March 2021

Community Councillor Vacancies

Notice is hereby given that there is 1 casual vacancy in the office of Councillor on the Llandysul Community Council Town Ward and 2 casual vacancies Capel Dewi Ward...

Christmas Lights

Llandysul Community Councillors would like to express their gratitude to the community for all their hard work and support in fundraising towards the new Christmas lights...

All news