Cyngor Cymuned
LLANDYSUL

 

Cymraeg

Llandysul Community Council Badge of office

LLANDYSUL
Community Council

 

English

[News:Title]

[News:Story]
[News:Picture]
[News:Documents]
 

 

Newyddion

Hysbysiad o Archwiliad

Hysbysiad o ddyddiad  penodi ar gyfer arfer hawliau etholwyr .
Cyngor Cymuned Llandysul
Diwedd y flwyddyn ariannol ar 31 Mawrth 2022

Swyddi Cynghorwyr Cymuned

Hysbysir drwy hyn fod yna 1 sedd wag achlysurol ar gyfer swydd Cynghorydd ar Gyngor Cymuned Llandysul Ward Trefol a 2 Ward Capel Dewi...

Goleuadau Nadolig newydd

Hoffai Cynghorwyr Cymuned Llandysul ddiolch i'r gymuned am eu holl waith caled a'u cefnogaeth wrth godi arian ar gyfer y goleuadau Nadolig newydd...

Yr holl newyddion