skip to main content

Cyngor Cymuned
LLANDYSUL

 

Cymraeg

Llandysul Community Council Badge of office

LLANDYSUL
Community Council

 

English

 

Penwythnos Garddio Llandysul

16, 17, a 18 Chwefror, 2018
10yb - 5yp

MYNEDIAD AM DDIM

 
Neuadd Tysul, Llandysul, SA44 4QJ
 
Arddangosfa ar y llwyfan gan Farmyard Nuseries
Stondinau Garddio a Chrefft
Siaradwyr profiadol pob dydd 
Lluniaeth ysgafn
 

Gweler y rhaglen llawn ar y wefan neu gofynwch am daflen:
www.llandysul-ponttyweli.co.uk / 01559 362403
www.farmyardnurseries.co.uk / 01559 363389
 

Cefnogir gan Cyngor Cymuned Llandysul a Landysul a Phont-Tyweli Ymlaen.

 
 

 

News

Llandysul Gardening Weekend
16, 17, & 18 February, 2018, 10am - 5pm
 
Tysul Hall, Llandysul, SA44 4QJ

FREE ADMISSI
Community Award 2016
Beth Davies, chair of Llandysul Community Council, presents the council's Community Award to Mis
All news